Крушево!

Сместен во еден од најубавите краеви во Македонија, во густа и длабока борова, дабова и букова шума, на надморска височина од 1.250 метри, Крушево или Crushuva, е највисокиот град на…

Continue Reading Крушево!